Звіт директора

Сковородкіського НВК Старокостянтинівського району Хмельницької області про свою діяльність на посаді

протягом 2016 – 2017 навчального року.

с.Сковородки 09.06.2017

Шановні присутні! Завершується 2016 – 2017 навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом цього навчального року.

На цих загальних зборах, які проводяться з метою заслуховування звіту директора школи вже дев’ятий рік, ми керуємося діючим Положенням про порядок звітування директора Cковородківського НВК перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2007 року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу школи та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Сковородківський НВК є колективною власністю Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1936 року, земельна ділянка, на якій знаходиться школа, має площу 2,4 га. У 2016 – 2017 навчальному році працювало 16 педагогів та 7 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 58 учня у 8 класах, середня наповнюваність класів становить 8,2 учня.

2. Кадрове забезпечення.

У 2016 – 2017 навчальному році штатними працівниками Сковородківський НВК був забезпечений на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, але останнім часом через зменшення педнавантаження зустрічається негативне явище, коли деякі вчителі викладають предмети не за фахом (художня культура, основи здоров’я, образотворче мистецтво, хімія, трудове навчання, фізкультура). Внаслідок цього зарплати вчителів тарифікуються по найнижчому розряду. Настають часи, коли при підборі нових кадрів, розподілу годин, класного керівництва працедавець повинен враховувати багато факторів: фахову підготовку, ініціативність, працездатність, особисті та колективні якості, інші характеристики працівника. Цьому сприяє нове Положення про атестацію педагогічних працівників, що діє з 2010 року. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння застосовувати інноваційні технології у навчанні, працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Вже зараз ніхто не питає, чи вміє вчитель користуватись цією технікою – діяльність вчителя повинна відповідати сучасним вимогам.

Всі вчителі мають вищу педагогічну освіту, третя частина педколективу - 6 учителів має вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний потенціал нашого колективу. Першу кваліфікаційну категорію мають 5 вчителів, другу – 4, спеціалістів – 1, 2 вчителів мають звання- «Старший учитель».

Всього за минулий рік навчальний план Сковородківського НВК містив 217,5 години предметів інваріантної частини. Курсів за вибором та факультативів у нас не було. Це пов’язано зі зменшенням кількості учнів, а відповідно – класокомплектів. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 13,6 год., що менше на 0,5 год. ніж минулого навчального року у зв’язку зі зменшенням кількості учнів у школі.

3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою«Вдосконалення уроку як основної форми навчально – виховної діяльності з метою підвищення рівня знань учнів шляхом впровадження особистісно орієнтованого підходу, спільної і продуктивної і творчої діяльності вчителя з учнями». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково – методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, доробки учителів, науково – методична та психолого – педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи за минулий навчальний рік оцінюється хорошими показниками.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

У 2016–2017 навчальному році атестація педагогічних працівників відбувалася за новим Положенням про атестацію. Атестувалися 2 вчителів. За результатами атестації їм було встановлено відповідно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» та «Спеціаліст другої категорії».

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих груп тощо.

Педагоги школи традиційно є активними учасниками ярмарки педінновацій.

Важливим успіхом є плідна робота на шкільному web – сайті, на якому виставляються всі новини закладу, даються поради батькам, багато інформації для учнів. Але є зауваження стосовно роботи на сайті з боку дошкільного закладу. Треба активізувати цю ділянку роботи, виставляти новини на сторінку ДНЗ.

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2016 – 2017 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно – зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням в школі.

Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних учнівських конкурсів. Кількісні результати участі учнів нашої школи цього навчального року:

«Кенгуру» -4 учасників;

«Колосок» - 21 учасник;

«Смішний колосок» - 40 учасників;

«Грінвич» - 3 учасники;

«Соняшник»- 3 учасники.

Сковородківський НВК активно проводить роботу з обдарованими дітьми. Учениця 9 класу Павлюк З. посіла 1 місце на обласному зльоті юннатів.

На жаль, не досить хороші показники участі наших школярів у районних предметних олімпіадах. У цьому навчальному році лише одна учениця Малишева З. отримала 2 місце в олімпіаді з російської мови– вчитель Харченко Г.В. Учителям – предметникам треба звернути увагу на підготовку учнів до предметних олімпіад.

Учні школи брали участь у районних та обласних конкурсах (конкурс Новорічної композиції Подяка Соломюк В.), в обласній науково – практичній конференції (Грамота Павлюк З.), в районній виставці робіт «Люби і знай свій край». Учениця 2 класу Драчук К. нагороджена грошовою премією за участь в конкурсі від «Дому книги».

За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень. З 58 учнів 1 – 9 класів, які підлягають оцінюванню, 3 учні нагороджені Похвальними листами, достатній рівень показали 23 учня, середній рівень- 8 учнів.

Як елемент позакласної навчально – виховної роботи були організовані та проведені предметні тижні:

- української мови та літератури, світової літератури (листопад);

- математики, правознавства (грудень);

- історії (січень);

- хімії, біології, географії, іноземної мови (лютий);

- фізичної культури, фізики, предметів художньо-естетичного циклу (квітень).

5. Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. У зв'язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально – етичне виховання.

• Художньо – естетичне виховання.

• Громадянсько – патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Екологічне виховання.

Районні виховні заходи, у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність:

• Численні конкурси малюнків

• Виготовлення листівок для учасників АТО.

Працюючи над проблемою «Вдосконалення уроку як основної форми навчально – виховної діяльності з метою підвищення рівня знань учнів шляхом впровадження особистісно орієнтованого підходу, спільної і продуктивної і творчої діяльності вчителя з учнями» організована тісна співпраця і взаємодія з іншими закладами та установами з метою поглиблення та удосконалення виховної роботи з учнями.

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування. При учкомі працює 5 комісій: навчальна, санітарна, культмасова, трудова, дисципліни і порядку. Керівництво учкомом здійснює голова, який обирається раз на 2 роки на звітно – виборчих зборах. До складу учкому входить по 2 представника від кожного класу 6-9. Члени учкому слідкують за чергуванням учнів, роблять рейди– перевірки класних куточків, санітарного стану класних кімнат, явки учнів на перший урок, організовують шефську роботу над людьми похилого віку.

За допомогою активістів учкому під керівництвом заступника директора школи по НВР, учителів, класних керівників були організовані традиційні масові шкільні заходи:

1. Свято Першого та Останнього дзвоника

2. Вечір зустрічі Нового року

3. Конкурс патріотичної пісні.

4. Лінійка Пам’яті

5. Урочистості з нагоди вручення документів про освіту.

Приємно, що на ці шкільні заходи приходить значна кількість глядачів: батьків, випускників минулих років, жителів села.

Згідно річного плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітували про стан чергування по школі, проведену роботу.

Незважаючи на великі зусилля колективу школи по вихованню підростаючого покоління, та, на превеликий жаль, організація дозвілля молоді на рівні села не набула системного характеру. На мою думку, недостатньо на території села обладнаних спортивних, ігрових майданчиків, місць для цивілізованого вечірнього дозвілля.

6. Правовиховна робота.

Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи є на особливому контролі у адміністрації школи та здійснюється за трьома напрямками:

- правоосвітницька робота з учнями;

- правова освіта батьків;

- профілактика правопорушень.

У школі протягом 2016–2017 навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тиждень правових знань (жовтень),

- Всеукраїнський тиждень права,

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику,

- виставки малюнків,

- лекції, бесіди на правову тематику,

- анкетування,

- уроки правознавства,

- олімпіади з правознавства,

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями,

- батьківські лекторії,

- відвідування проблемних сімей вдома,

- рейди – перевірки.

Працює загальношкільний штаб профілактики, на засіданнях якого розглядаються питання навчання та поведінки «проблемних учнів». Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, пропуски занять без поважних причин.

7. Соціальний захист дітей.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – ;

• дітей – інвалідів – 1 ;

• чорнобильців – 1;

• малозабезпечених –7;

• з неповних сімей – 8;

• багатодітних –13.

• напівсиріт – 2.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Двічі на рік здійснюється громадський огляд умов проживання цих дітей, складаються відповідні акти. Діти початкових класів та малозабезпечені харчуються за рахунок районного бюджету, діти - інваліди, діти - чорнобильці, малозабезпечені та багатодітні щороку мають змогу безкоштовно оздоровитися у ПЗОВ «Калинівка». У 2017 році планується оздоровити – 9 дітей.

8. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Сковородківській школі здійснюється під час навчально – виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, роботі на навчально – дослідній ділянці, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів.

Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки школярів свідчить про те, що кожного року випускники школи в основному працевлаштовані.

9. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально – виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється по організації ремонтів класних кімнат та залучення для цього благодійних коштів. Майже 10,5 тис. грн. щороку залучається батьківських коштів на підготовку школи до нового навчального року. За це їм низький уклін і велика вдячність, адже державне фінансування цих потреб школи завжди було на низькому рівні і без допомоги громади у підготовці школи не можна обійтись.

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно весною і влітку до початку нового навчального року на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Старокостянтинівської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.

Учні 1–4 класів забезпечуються гарячим харчуванням (за рахунок районного бюджету). Гарячим харчуванням охоплено 100 % учнів 1 – 9 класів. Старші учні харчуються за батьківську плату.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, сплановуються першочергові заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено два куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

12. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію понад 80 років. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально–технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться управлінням освіти Старокостянтинівської РДА.

З метою зменшення вартості обідів використовуються овочі та фрукти з навчально – дослідної ділянки та садка. Крім того, значну допомогу надали батьки, зібравши картоплю для їдальні. Товариство «Енселко-АГРО»щорічно забезпечує учнів новорічними подарунками. Цього року наші діти отримали новорічні подарунки ще й від Емануеля Ван де Дрюмана, а початкові класи привітали ще й від благодійного фонду «Родина Кольгофер».

Адміністрація школи звертає достатньо уваги на естетичний вигляд навчального закладу. Коридори школи оформлені інформаційними стендами. Подвір’я школи доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які доглядаються школярами. Цього року учнями було запропоновано на центральному квітнику висадити квіти в вигляді гасла «Слава Україні!», цю ініціативу підтримала вчитель трудового навчання Ковальчук Р.Б. Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Загалом територія школи має задовільний стан, який підтримується обслуговуючим персоналом.

13. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів – предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально – виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно – правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально – виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально – виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, я, як директор школи, дотримуюсь стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі колегіальних рішень. Я не прихильник необдуманих самовільних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідній їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Дякую за увагу!

Кiлькiсть переглядiв: 144